Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky:

Kurzovné je nutné uhradit do druhé lekce. Platí se vždy na pololetí, září – leden a únor – červen.  V případě nepřijaté platby nebude dítě vpuštěno na lekci.


Základní kurzy se otevírají při minimálním počtu 8 dětí. Platba je možná pouze na účet dle fakturačních údajů.
Potvrzení o zaplacení si pečlivě uschovejte pro pro případnou kontrolu .Částku na pololetí je možné po předchozí PÍSEMNÉ domluvě rozdělit na 2 splátky. Na kurz je možné se přihlásit v průběhu celého roku. V takovém případě bude kurzovné vypočítáno individuálně.

Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu brání v řádné docházce, dále v případě pandemických situací a při situacích způsobených vyšší mocí. V případě překážek vzniklých na základě rozhodnutí vyšší moci, je online výuka, výuka venku či ostatní výuka plnohodnotnou náhradou. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody, delší než měsíc, prokázané lékařskou zprávou. Bez lékařské zprávy není možné jednat o navrácení poměrné části zbylých lekcí. O vrácení peněz z těchto důvodů řešíme pouze na základě písemné žádosti a to okamžitě při zjištění situace. S delší než 2 týdenní lhůtou nárok na vrácení částky zaniká.

Lekce neprobíhají v období svátků, prázdnin a volna určeném vedením školy. Hodina, odvolaná z jakéhokoliv důvodu vedením klubu proběhne v náhradním termínu.


Kurzy začínají 3. týden v září, končí 2. týden v červnu

Hodina je otevřená pouze první lekci, další lekce již nejsou přístupné veřejnosti.

Rodiče souhlasí s uveřejněním fotek z tréninků, akcí, vystoupení a soutěží na webových stránkách TK Runway a odkazech týkajících se TK Runway. Fotky mohou být použity i jako propagační materiál pro TK Runway

Veronika Študentová

(hlavní vedoucí)
tel.: (+420) 723 838 353

 

Jiří Študent

(technický vedoucí)
tel.: (+420) 739 027 477

E-mail: info@tkrunway.cz