Rozvrh a ceník

Rozvrh a ceník

 ROZVRH LEKCÍ 2021/2022

Kurzy začínají v týdnu od 20.9. 2021. První lekce je ZDARMA!

Adresy míst konání jsou pod rozvrhem

ROH - ZŠ U Roháčových kasáren, Vršovice

HOS - ZŠ Hostýnská, Malešice

Sledujte také náš kalendář

  ÚROVEŇ VĚK DEN ČAS MÍSTO LEKTOR CENA/pol.
MINI DĚTI Nesoutěžní
"Rabbits"
4 - 7 let ČTVRTEK 15:45 - 16:45 ROH VERČA 1700 Kč
  Soutěžní "1"
"Pandas"

5 - 8 let

2016 - 2013

PONDĚLÍ

STŘEDA

15:00 - 16:00 ROH VERČA 3500 Kč
DĚTI Nesoutěžní
"Penguins"
7 - 11 let ČTVRTEK 17:00 - 18:00 ROH VERČA 1700 Kč
  Nesoutěžní
"Hippos"
7 - 11 let ÚTERÝ 16:30 - 17:30 HOST ALEN 1700 Kč
 

Soutěžní "2"

"Foxes"

8 - 11 let

2013 - 2010

PONDĚLÍ

STŘEDA

16:00 - 17:00

16:00 - 17:30

ROH VERČA 3900 Kč
JUNIOŘI Nesoutěžní
"Giraffes"
11 - 17 let STŘEDA 17:00 - 18:00 ROH EUŇA 1700 Kč
  Soutěžní
"Wolves"

11 let - 15 let

2010 - 2006

PONDĚLÍ

STŘEDA

17:00 - 18:30

15:30 - 17:00

ROH

VERČA

EUŇA

4300 Kč
DOSPĚLÝ

Soutěžní

"Lamas"

15 - 25 let

2006 - 1997

ÚTERÝ

STŘEDA

18:15 - 19:45

17:30 - 19:00

ROH

EUŇA

VERČA

4300 Kč
OLDIES

Nesoutěžní

"Sharks"

25+ PONDĚLÍ 19:00 - 20:15 ROH EUŇA 2300 Kč
CONTEMPORARY

Mladší

"Dolphins"

7 - 13 let ÚTERÝ 15:45 - 16:45 ROH EUŇA 1700 Kč
 

Starší
"Cats"

10 - 18 let

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

18:00 - 19:00

16:45 - 18:15

ROH EUŇA 3900 Kč

V případě soutěžní složky je nutno počítat s výdaji na kostým, kulisy a rekvizity 2000 Kč (uhradit do půlky prosince), povinnými workshopy a soustředěním před soutěžemi a startovné na soutěžích cca. 50 až 200 Kč/soutěž. Kostým zůstává majetkem tanečníka.

Sourozenecká sleva: 300 Kč za jednoho ze sourozenců

Oldies sleva: 300 Kč z ceny kurzu oldies


Kurzovné je nutné uhradit do druhé lekce. Platí se vždy na pololetí, září – leden a únor – červen.  V případě nepřijaté platby nebude dítě vpuštěno na lekci.


Základní kurzy se otevírají při minimálním počtu 8 dětí. Platba je možná pouze na účet dle fakturačních údajů.
Potvrzení o zaplacení si pečlivě uschovejte pro pro případnou kontrolu .Částku na pololetí je možné po předchozí PÍSEMNÉ domluvě rozdělit na 2 splátky. Na kurz je možné se přihlásit v průběhu celého roku. V takovém případě bude kurzovné vypočítáno individuálně. Částka se snižuje po zameškaných minimálně 4 lekcí. 

Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu brání v řádné docházce, dále v případě pandemických situací a při situacích způsobených vyšší mocí. V případě překážek vzniklých na základě rozhodnutí vyšší moci, je online výuka, výuka venku či ostatní výuka plnohodnotnou náhradou. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody, delší než měsíc, prokázané lékařskou zprávou. Bez lékařské zprávy není možné jednat o navrácení poměrné části zbylých lekcí. O vrácení peněz z těchto důvodů řešíme pouze na základě písemné žádosti a to okamžitě při zjištění situace. S delší než 2 týdenní lhůtou nárok na vrácení částky zaniká.

Lekce neprobíhají v období svátků, prázdnin a volna určeném vedením školy. Hodina, odvolaná z jakéhokoliv důvodu vedením klubu proběhne v náhradním termínu.

 

ZŠ U Roháčových kasáren                                               ZŠ Hostýnská                                                              

U Roháčových kasáren 19,                                              Hostýnská 2,

Praha 10                                                                       Praha 10

tram 7, 22, 24 zastávka Slavia                                         bus 133, 163, 188 zastávka Hostýnská

bus 135, 136, 150, 213 zastávka Slavia                                     

      124, 135, 139 zastávka Na Míčánkách

Veronika Študentová

(hlavní vedoucí)
tel.: (+420) 723 838 353

 

Jiří Študent

(technický vedoucí)
tel.: (+420) 739 027 477

E-mail: info@tkrunway.cz