Get Adobe Flash player

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky:

Úhradu kurzovného je nutné provést vždy do druhé lekce. Tanečníci, kteří nebudou mít řádně zaplaceno, nebudou vpuštěni na lekci.

Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu brání v řádné docházce. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody, podložené lékařskou zprávou. V těchto případech vracíme kurzovné pouze za zbylé lekce. O vrácení kurzovného je možné zažádat pouze písemnou formou.

Lekce neprobíhají v období prázdnin, svátků a volna určeném vedením školy.

Kurzy začínají 3. týden v září, končí 2. týden v červnu

Hodina je otevřená pouze první lekci, další lekce již nejsou přístupné veřejnosti.

Rodiče souhlasí s uveřejněním fotek z vystoupení a soutěží na webových stránkách TK Runway a odkazech týkajících se TK

Runway. Fotky mohou být použity i jako propagační materiál pro TK Runway.